Thông tin doanh nghiệp Global Sources
Global Sources hoạt động trong lĩnh vực phát triển, quản lý và cung cấp các thông tin cần thiết trong hoạt động kinh doanh cho các đối tác thương mại. Các thông tin chúng tôi cung cấp đều thiết thực, kịp thời và tiện lợi.
Được các nhà xuất nhập khẩu tín nhiệm
Hơn 45 năm kinh nghiệm hỗ trợ tăng doanh thu xuất khẩu cho hơn 10,000 doanh nghiệp tại châu Á
Hơn 12 năm kinh nghiệm tổ chức các hội chợ thương mại chuyên ngành
Có mối quan hệ bền vững với các nhà nhập khẩu hàng đầu. Họ tin dùng dịch vụ của Global Sources để tìm nguồn
Giải pháp O2O Marketing
Kết nối và phát triển mối quan hệ giữa các nhà xuất-nhập khẩu, dựa vào thói quen tìm nguồn cung ứng của họ
Nhiều cơ hội quảng bá công ty tới các nhà nhập khẩu và nâng cao nhận thức thương hiệu
Đối thoại trực tiếp với các khách hàng tiềm năng thông qua kênh O2O Marketing của Global Sources
Chuyên nghiệp
Trong 19 ngành hàng công nghiệp
Giải pháp marketing chuyên biệt cho từng ngành hàng
Cung cấp thông tin “sourcing” độc quyền
• Kết nối doanh nghiệp Việt Nam
với người mua toàn cầu
• Dịch vụ marketing xuất khẩu • Mạng lưới nhà nhập khẩu toàn cầu
 Kết nối doanh nghiệp Việt Nam với người mua toàn cầu  Dịch vụ marketing xuất khẩu  Mạng lưới nhà nhập khẩu toàn cầu
  Thông tin thị trường
sellproducts.globalsources.com - manufacturers
Tiếp cận nguồn khách hàng chất lượng
Chức năng website


Subscribe Now!
Free Alerts on newly added products!
Follow Us
Google + LinkedIn RSS